ProData s.r.o.
Prokopa Veľkého 54
811 04 Bratislava
Navigovať na adresu

IČO: 46 419 845
DIČ: 2820009093
IČ DPH: SK2820009093

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č.: 77952/B.
Telefón
+421 2 2075 0599
+421 904 888 789
Bankové spojenie
3183492151 / 0200