Spoločnosť ProData s.r.o. je slovenským poskytovateľom
inovatívnych biznis riešení a IT služieb, outsorcingu IT a konzultácií.
ProData s.r.o. poskytuje služby s vysokou pridanou hodnotou. Dovoľujeme si Vám predstaviť naše portfólio, ktoré dokážeme okrem dodávky pokryť aj v oblasti služieb, tzn. dizajnu, inštalácie, riešenia problémov (troubleshooting).
Okrem poskytovania konzultačných, designových služieb a inštalácii, či konfigurácii produktov spoločnosti Microsoft sa zameriavame na oblasť tvorby mobilných aplikácií (iOS, Android, Windows Mobile) ako aj na mieru šité portálové riešenia.
Dovoľte nám upriamiť Vašu pozornosť na nižšie uvedenú prezentáciu, ktorá Vám v kocke priblíži ponuku našej spoločnosti. Veríme, že naše výsledky Vás presvedčia, že ProData je ten správny partner pre Vás a Vami požadované riešenie v oblasti IT.
Ponuka služieb
Naša prezentácia
vo formáte .pdf (9,3 MB)